Aké kurzy zabezpečujeme?

Spoločnosti SeTeS tech., s.r.o. v spolupráci s Technickou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre momentálne zabezpečuje pre Technickú službu emisných kontrol kurzy odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách.

Kurz znalostí o vozidlách nie je určený výlučne pre budúcich kontrolných technikov kontroly vozidiel, ale ponúka možnosť získania užitočných vedomostí o vozidlách, a to v oblastiach:

 • základov konštrukcie vozidiel
 • mechaniky
 • dynamiky
 • dynamiky vozidiel
 • spaľovacích motorov a nekonvenčných pohonov
 • materiálov a ich spracovaní
 • elektroniky
 • elektrických systémov
 • elektronických systémov vozidiel
 • počítačových aplikácií

Z čoho pozostáva kurz?

Kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách pozostáva z teoretickej časti, a to:

 • 9 hod. z oblasti materiálov a ich spracovaní
 • 18 hod. z oblasti konštrukcie vozidiel
 • 18 hod. zo základov elektriky a elektroniky
 • 18 hod. z oblasti spaľovacích motorov a alternatívnych pohonov
 • 18 hod. z oblasti vlastností vozidiel
 • 9 hod. z oblasti počítačových aplikácií

Celková dĺžka kurzu je v rozmedzí 10 pracovných dní rozdelených do 90 vyučovacích hodín.

Čo získa absolvent kurzu?

Jednotlivé kurzy odborných znalostí o vozidlách sú určené pre všetky fyzické osoby, ktoré chcú získať odbornú spôsobilosť kontrolných technikov kontroly vozidiel (emisnej kontroly, technickej kontroly, kontroly originality alebo montáže plynových zariadení).

Kurz znalostí o vozidlách môže umožniť absolventom kurzu aj ľahšie uplatnenie napr. v oblastiach:

 • autoopravárenstve
 • predaji vozidiel
 • predaji náhradných dielov
 • v automobilovom priemysle
 • ...

Každý absolvent kurzu po absolvovaní kurzu obdrží oficiálny Certifikát o absolvovaní kurzu na získanie odborných znalostí o vozidlách.

Koľko absolvent kurzu zaplatí?

 • cena kurzu je 420,- EUR vrátane DHP *
 • uvedená cena je vrátane učebných textov
 • platí sa na mieste v hotovosti, kde následne je vystavená faktúra / pokladničný blok
* V cene nie je zahrnuté ubytovanie ani strava.

Kedy a kde sa kurzy vykonávajú?

Kurzy odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa vykonávajú spravidla 2-krát ročne (podľa počtu záujemcov) v Nitre.

Bližšie informácie o presnom termíne a mieste konania kurzu sú uvedené na webovej stránke spoločnosti. V prípade, že nie je naplánovaný žiadny termín kurzu, tak možete požiadať o nový termín kurzu, pri dostatočnom počte žiadostí bude naplánovaný nový termín kurzu.

Plánované termíny kurzov...

Aktuálne nie sú naplánované žiadne termíny kurzov. Môžete požiadať o nový termín kurzu. Po zaevidovaní potrebného minimálneho počtu žiadostí sa stanový termín nového kurzu, ku ktorému bude vaša žiadosť automaticky priradená, o čom budete informovaný.

Požiadať o nový termín kurzu arrow_forward

Uskutočnené termíny kurzov...

Od: 08.04.2024 09:00
Do: 19.04.2024 15:00

Miesto: Nitra, Bratislavská 1

Od: 08.01.2024 09:00
Do: 19.01.2024 15:00

Miesto: Nitra, Bratislavská 1